About Us

 

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดตั้งและพัฒนาวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra หรือ BSO) ให้เป็นวงออร์เคสตร้าของไทยในระดับอาชีพที่มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนศิลปะดนตรีสากลคลาสสิก
ให้เป็นที่แพร่หลาย ทั้งในรูปแบบการแสดงและการศึกษา โดยมี นายอุเทน เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนแรก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2546 รวม 21 ปี หลังจากนั้น
ดร. สุขุม นวพันธ์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบัน

จุดกำเนิดเริ่มต้นของวง BSO เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักดนตรีคลาสสิก และผู้มีใจรักดนตรีประเภทนี้เพียงไม่กี่คน เห็นควรว่าประเทศไทยซึ่งได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยังขาดการพัฒนาอย่างจริงจังด้านวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกตะวันตก อันเป็นวัฒนธรรมสากล
ที่ทั่วโลกยอมรับ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2525 กรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมฉลอง 200 ปี จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่จะจัดตั้งวงออร์เคสตร้าตามแบบมาตรฐานสากล ให้เป็นวงอาชีพ ที่มีความต่อเนื่องและมั่นคง
โดยดำเนินงานในรูปแบบเอกชน และไม่แสวงหาผลกำไร

แนวคิดดังกล่าวได้รับความเกื้อหนุนทั้งทางความคิด วิสัยทัศน์ และการเงินอย่างมาก จาก
คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรวบรวม ชักชวน บรรดานักธุรกิจ และผู้ที่มีใจรักดนตรีประเภทนี้ ให้มารวมตัวกัน การก่อตั้งวง BSO จึงเป็นผลสำเร็จขึ้นได้ โดยเริ่มแรกมีสมาชิก นักดนตรีชาวไทยรวม 47 คน ออกแสดงครั้งแรกในคอนเสิร์ตถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 ณ หอประชุมเอ.ยู.เอ. โดยมีนาวาเอกวีระพันธ์ วอกลาง เป็นผู้อำนวยเพลงและผู้อำนวยการด้านดนตรีคนแรก ต่อมา

เพื่อเป็นการพัฒนาวงให้ก้าวหน้าขึ้น ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านดนตรีอีก 4 คน คือ Vladimir Kin
ชาวรัสเซีย (พ.ศ. 2533-2534) Timm Tzschaschel ชาวเยอรมัน (พ.ศ. 2534-2537) John Georgiadis ชาวอังกฤษ (พ.ศ. 2537-2539) และ Hikotaro Yazaki ชาวญี่ปุ่น (พ.ศ. 2542-2551)
และปัจจุบัน John Floore ชาวฮอลแลนด์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบริหารวงออร์เคสตร้า
ชั้นนำของยุโรป ทำหน้าที่เป็น Artistic Director นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และ ศิริพงศ์ ทิพย์ธัญ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวง

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ของการก่อตั้ง
วง BSO มีผลงานการแสดงมากมาย ได้นำเสนอกิจกรรมการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภทซิมโฟนีคอนเสิร์ต เชมเบอร์มิวสิค โอเปร่า บัลเล่ต์ ออร์เคสตร้าป็อป เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ฟัง
ทุกระดับวัยและรสนิยม บทเพลงที่นำมาบรรเลงจึงมีทั้งผลงานประพันธ์แบบคลาสสิกทุกยุคสมัย เพลงจากอุปรากร ละครเพลง เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงไทย และเพลงสากลยอดนิยม เป็นต้น ขณะเดียวกันได้จัดตั้งโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี (Bangkok Symphony Music School
หรือ BSS) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

วง BSO มีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 ครั้งต่อปี ภายใต้การอำนวยเพลงของ ผู้อำนวยเพลงรับเชิญทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญจากทั่วโลก ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทั้งหลายเหล่านี้ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับมาร่วมแสดงกับวงอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับมาตรฐานของวงในวงการนานาชาติ

กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตที่สำคัญๆ ที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น คือ คอนเสิร์ตรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และรายการคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ นอกจากการแสดงในประเทศแล้ว วง BSO ได้รับเชิญไปแสดงในต่างประเทศ อาทิ ในเทศกาลดนตรี ASEAN Orchestra Week กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ ไปแสดงในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเซียและทวีปยุโรป โดยเฉพาะครั้งสำคัญที่โรงคอนเสิร์ต Brahms-Saal, Musikverein ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สำหรับการจัดคอนเสิร์ตซีรีส์ "Great Artists of the World" ซึ่งมีศิลปินและผู้อำนวยเพลงมีชื่อระดับโลกมาร่วมแสดงกับวง ได้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการแสดง "ดนตรีในสวน" แสดง ณ สวนลุมพินี ติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนกว่าสามพันคน

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยการทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ของกรรมการมูลนิธิฯ ความร่วมมือร่วมใจจากนักดนตรี ความสนับสนุนจากผู้ชม และในโอกาสพิเศษต่างๆ มูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ที่สำคัญที่สุด มูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินเป็นรายปีมาโดยตลอด จากมูลนิธิสุขุโม กลุ่ม บี.กริม บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เครดิตสวิส เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกแขนง

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้วง BSO เป็นวงออร์เคสตร้าแห่งกรุงเทพมหานคร ที่สร้างชื่อเสียง และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยยิ่งขึ้นตลอดไป


Bangkok Symphony Orchestra Foundation
under The Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn

The Bangkok Symphony Orchestra

Now celebrating 30 years since its founding, the Bangkok Symphony Orchestra (BSO) has firmly established itself as the nation's finest orchestral ensemble.

For the many hundreds of music lovers present at the opening concert of the newly formed BSO on November 26th, 1982, the performance of works by Beethoven, Johann Strauss and Max Bruch represented a truly monumental occasion. The first distinctive notes of Beethoven's Egmont Overture not only brought to fulfilment a dream and the culmination of long planning and dedicated commitment, they heralded a new era in the history of music in Thailand. It was particularly appropriate that the opening work, inspired by a quest for freedom and justice, should be dedicated to His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

Since then, the orchestra has become firmly established as the jewel in Thailand's artistic crown. It has also been the catalyst for the development of the arts generally to international standards of performance. In addition to performing regular series of classical concerts in Bangkok, the BSO runs a highly successful Music School, and each winter presents a series of free open-air concerts in Bangkok's parks. It has also become Thailand's most travelled overseas cultural ambassador with concerts in Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Cambodia, Indonesia and the Philippines, and with several visits to Japan being especially well received.

History was made in November 2010 when the BSO took to the stage of what is arguably the most famous concert venue in the world, the Musikverein in Vienna, to perform a "Tribute Concert" of music by His Majesty the King. In 1964, whilst on a state visit to Austria, His Majesty was honoured by Vienna's Hochschule für Musik und Darstellende Künst which presented the Certificate of Bestowal of Honorary Membership to Thailand's King, thus making His Majesty the first Asian ever to be so honoured. This and the orchestra's concert
in Rotterdam marked its European debut.

In 2007 the BSO commenced an annual series titled Great Artists of the World. This has included concerts and recitals by some of the world's most celebrated performers. So successful was the first series that it is now in its seventh season. Artists who have graced the stage of the Thailand Cultural Centre include sopranos Dame Kiri Te Kanawa, Renée Fleming and Barbara Bonney; cellist Yo-Yo Ma with his Silk Road Ensemble; flautist Sir James Galway; violinists Sarah Chang, Dmitri Sitkovetsky and Ryu Goto; pianists Leif Ove Andsnes, International Chopin Competition winner Yundi Li, and Tchaikovsky Competition winners Barry Douglas, Denis Matsuev and Mikhail Pletnev; the Moscow Chamber Orchestra, I Solisti Veneti and the Bach Orchestra of the Leipzig Gewandhaus. The Series has also included concerts by world–renowned popular artists like Katherine Jenkins and Lea Salonga who shot to fame in the musical Miss Saigon in London and New York. Truly a roster of artists of which any concert promoter in the world would be justifiably proud.

Today, the BSO continues its mission, commitment and contribution to Thai society in promoting the development of classical music in Thailand.


^back to top^

 

 

 

 

 Introducing the new BSO ShopA one stop shop for all performance arts in Thailand, information, collaboration, ticketing and much much more.

3rd Fl. Bangkok Art and Culture Centre 939 Rama 1 Road, Bangkok, Thailand 10330

Like our fanpage (https://www.facebook.com/shopbso) to be updated with the latest and greatest.


This site currently under construction
We apologise for any inconvenience.

Please feel free to contact us if you have any queries or follow us on Facebook for news, updates and activites.


19th Floor, Alma Link Building 25 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Bangkok 10330 THAILAND
Tel. (+662) 255 6617-8, (+662) 254 4954 | Fax. (+662) 255 6619 | email :bsof@bangkoksymphony.org